Cân phân tích 4 số lẻ 120g FA1204T Xingyun Trung Quốc

Cân phân tích 4 số lẻ 120g. Model: FA1204T (Xingyun-Trung Quốc). Được sử dụng để cân phân tích các mẫu có khối lượng nhỏ, độ phân giải và chính xác cao, giá trị lớn, rất thích hợp sử dụng trong các phòng thí nghiệm, phòng kiểm nghiệm…