Cân kỹ thuật 2 số lẻ (3200g/0,01g) PNJ 3000-2M Kern

2,093,800,031,407 

Cân kỹ thuật 2 số lẻ (3200g/0,01g) PNJ 3000-2M, xuất xứ: Kern & Sohn – Đức. Cân có kích thước nhỏ gọn, độ bền cơ học cao, thuận lợi khi không gian hạn chế. Được sử dụng để xác định khối lượng của mẫu. Ứng dụng trong các phòng thí nghiệm cơ bản, phòng bào chế, viện nghiện cứu, trường học…

Cân kỹ thuật 2 số lẻ (3200g/0,01g) PNJ 3000-2M Kern

2,093,800,031,407