Cân điện tử 2 số lẻ ( 610g x 0.01g) Practum 612-1S, Sartorius

2,013,000,023,790 

Cân điện tử 2 số lẻ Sartorius – Đức, dòng cân chạy ổn định, chính xác và hoạt động nhanh đảm bảo cho kết quả tối ưu.

Cân điện tử 2 số lẻ ( 610g x 0.01g) Practum 612-1S, Sartorius

2,013,000,023,790