Cân kỹ thuật 1 số lẻ (3kg/0.1g) FCF 3K-4 Kern

54,940,008,241 

Cân kỹ thuật 1 số lẻ (3kg/0.1g) FCF 3K-4, xuất xứ Kern & Sohn – Đức. Cân có kích thước nhỏ gọn, độ bền cơ học cao. Được sử dụng để xác định khối lượng của mẫu. Sử dụng trong các phòng thí nghiệm cơ bản, phòng bào chế, viện nghiện cứu, trường học…

Cân kỹ thuật 1 số lẻ (3kg/0.1g) FCF 3K-4 Kern

54,940,008,241