Cân kỹ thuật 1 số lẻ (0.5kg/0.1g) FOB 0.5K-4NS Kern

31,180,004,677 

Cân kỹ thuật 1 số lẻ (0.5kg/0.1g) FOB 0.5K-4NS, xuất xứ Kern & Sohn – Đức. Cân có kích thước nhỏ gọn, độ bền cơ học cao, thuận lợi khi không gian hạn chế. Được sử dụng để xác định khối lượng của mẫu. Sử dụng trong các phòng thí nghiệm cơ bản, phòng bào chế, viện nghiện cứu, trường học…

Cân kỹ thuật 1 số lẻ (0.5kg/0.1g) FOB 0.5K-4NS Kern

31,180,004,677