Cân điện tử 2 số lẻ chuẩn nội ( 820g x 0.01g) Entris 822i-1S, Sartorius

1,980,000,023,400 

Cân điện tử 2 số lẻ Sartorius – Đức, dòng cân chạy ổn định, chính xác và hoạt động nhanh đảm bảo cho kết quả tối ưu.

Cân điện tử 2 số lẻ chuẩn nội ( 820g x 0.01g) Entris 822i-1S, Sartorius

1,980,000,023,400