Cân điện tử 2 số lẻ chuẩn ngoại ( 6200g x 0.01g) Entris 6202-1S, Sartorius

2,574,000,030,420 

Cân điện tử 2 số lẻ Sartorius – Đức, dòng cân chạy ổn định, chính xác và hoạt động nhanh đảm bảo cho kết quả tối ưu.

Cân điện tử 2 số lẻ chuẩn ngoại ( 6200g x 0.01g) Entris 6202-1S, Sartorius

2,574,000,030,420