Giấy cân 100x100mm, grade 2122 Whatman

17,175,002,748 

Giấy cân 100x100mm, grade 2122. Code 10347893 (Whatman – Anh). Là loại giấy cân Whatman lớp 2122, trong suốt và mịn để đơn giản hóa việc chuyển mẫu. Quy cách đóng gói: 500 tờ/hộp.

Giấy cân 100x100mm, grade 2122 Whatman

17,175,002,748