Cân Vi Lượng 6 Số Lẻ MYA 21.4Y.P MRC

Cân Vi Lượng 6 Số Lẻ MYA 21.4Y.P MRC cho hiệu chuẩn pipettes MYA 21.4Y.P MRC nội chuẩn tự động với tải trọng tối đa: 21 g, khả năng đọc: 1 µg. Cơ sở dữ liệu lớn cho phép người dùng khác nhau và ghi lại Trọng lượng, Sản phẩm, Tarring và bộ nhớ ALIBI.