Cân phân tích chuyên dụng 10100 x 0.01g PS 10100.3Y MRC

96,100,000,107,600 

Cân phân tích chuyên dụng PS 10100.3Y MRC với cài đặt cân được thực hiện trong hồ sơ người dùng mở rộng, sê-ri 3Y có tiêu chuẩn với hệ thống chuẩn nội tự động cùng chế độ làm việc mới của series PS 3Y: cân vi sai, cho phép cân kiểm soát khối lượng của cùng một mẫu chịu các quy trình khác nhau theo thời gian cùng với chế độ kiểm soát khối lượng độc lập được thực hiện với ứng dụng bộ nạp tự động PA-02 / H.

Cân phân tích chuyên dụng 10100 x 0.01g PS 10100.3Y MRC

96,100,000,107,600