Cân phân tích 5 số lẻ, 80g/220g x 0.01mg/0.1mg, chuẩn trong PX225D Ohaus

5,196,000,081,342 

Cân phân tích 5 số lẻ, 80g/220g x 0.01mg/0.1mg, chuẩn trong. Model: PX225D (Ohaus-Mỹ). Màn hình hiển thị tinh thể lỏng (LCD) rộng, thuận tiện cho cài đặt và sử dụng. Chuyên dùng để cân phân tích mẫu, vật đòi hỏi độ chính xác cao, thích hợp cho các phòng thí nghiệm, viện kiểm nghiệm,…

Cân phân tích 5 số lẻ, 80g/220g x 0.01mg/0.1mg, chuẩn trong PX225D Ohaus

5,196,000,081,342