Cân phân tích 5 số lẻ ( 60g x 0.00001g) Quintix 65-1S, Sartorius

8,338,000,098,540 

Cân phân tích 5 số lẻ Sartorius – Đức, dòng cân chạy ổn định, chính xác và hoạt động nhanh đảm bảo cho kết quả tối ưu.

Cân phân tích 5 số lẻ ( 60g x 0.00001g) Quintix 65-1S, Sartorius

8,338,000,098,540