Cân phân tích 5 số lẻ ( 120g x 0.00001g) Quintix 125D-1S, Sartorius

6,963,000,082,290 

Cân phân tích 5 số lẻ Sartorius – Đức, dòng cân chạy ổn định, chính xác và hoạt động nhanh đảm bảo cho kết quả tối ưu.

Cân phân tích 5 số lẻ ( 120g x 0.00001g) Quintix 125D-1S, Sartorius

6,963,000,082,290