Cân phân tích 5 số lẻ ( 30g x 0.00001g) Quintix 35-1S, Sartorius

7,557,000,089,310 

Cân phân tích 5 số lẻ Sartorius – Đức, dòng cân chạy ổn định, chính xác và hoạt động nhanh đảm bảo cho kết quả tối ưu.

Cân phân tích 5 số lẻ ( 30g x 0.00001g) Quintix 35-1S, Sartorius

7,557,000,089,310