Cân phân tích 4 số lẻ chuẩn ngoại ( 60g x 0.0001g) Entris 64-1S, Sartorius

2,574,000,030,420 

Cân phân tích 4 số lẻ Sartorius-Đức, dòng cân chạy ổn định, chính xác và hoạt động nhanh đảm bảo cho kết quả tối ưu.

Cân phân tích 4 số lẻ chuẩn ngoại ( 60g x 0.0001g) Entris 64-1S, Sartorius

2,574,000,030,420