Cân phân tích 4 số lẻ chuẩn ngoại ( 120g x 0.0001g) Entris 124-1S, Sartorius

2,783,000,032,890 

Cân phân tích 4 số lẻ Sartorius – Đức, dòng cân chạy ổn định, chính xác và hoạt động nhanh đảm bảo cho kết quả tối ưu.

Cân phân tích 4 số lẻ chuẩn ngoại ( 120g x 0.0001g) Entris 124-1S, Sartorius

2,783,000,032,890