Cân phân tích 4 số lẻ, 220g x 0.1mg, PX224/E Ohaus

1,607,000,025,182 

Cân phân tích 4 số lẻ, 220g x 0.1mg, chuẩn trong Model PX224/E (ohaus-Mỹ). Màn hình hiển thị backlit có đèn nền và dòng hiển thị thứ 2 cho biết thêm thông tin và hướng dẫn. Là sản phẩm công nghệ mới, thích hợp trong các ngành giáo dục, công nghiệp, thực phẩm, dược phẩm…v.v và nhiều ngành nghề khác.

Cân phân tích 4 số lẻ, 220g x 0.1mg, PX224/E Ohaus

1,607,000,025,182