Cân phân tích 4 số lẻ, 220g x 0.1mg, chuẩn trong PR224 Ohaus

1,632,000,024,480 

Cân phân tích 4 số lẻ, 220g x 0.1mg, chuẩn trong. Model: PR224 (Ohaus-Mỹ). Với thiết kế nhỏ gọn, đĩa cân được bao bởi một hộp kính do đó cho kết quả nhanh, chính xác được sử dụng chuyên dùng cho phòng phân tích, phòng thí nghiệm, cân vàng,…những nơi có yêu cầu về độ chính xác cao.

Cân phân tích 4 số lẻ, 220g x 0.1mg, chuẩn trong PR224 Ohaus

1,632,000,024,480