Cân phân tích 3 số lẻ ( 310g x 0.001g) Practum 313-1S, Sartorius

2,563,000,030,290 

Cân phân tích 3 số lẻ Sartorius – Đức, dòng cân chạy ổn định, chính xác và hoạt động nhanh đảm bảo cho kết quả tối ưu.

Cân phân tích 3 số lẻ ( 310g x 0.001g) Practum 313-1S, Sartorius

2,563,000,030,290