Cân phân tích 3 số lẻ ( 210g x 0.001g) Practum 213-1S, Sartorius

2,299,000,027,170 

Cân phân tích 3 số lẻ Sartorius – Đức, dòng cân chạy ổn định, chính xác và hoạt động nhanh đảm bảo cho kết quả tối ưu.

Cân phân tích 3 số lẻ ( 210g x 0.001g) Practum 213-1S, Sartorius

2,299,000,027,170