Cân kỹ thuật 2 số lẻ (4200g/ 0.01g) PEJ 4200-2M Kern

3,653,100,054,797 

Cân kỹ thuật 2 số lẻ (4200g/ 0.01g) PEJ 4200-2M, xuất xứ Kern & Sohn – Đức. Cân có kích thước nhỏ gọn, độ bền cơ học cao. Được sử dụng để xác định khối lượng của mẫu. Sử dụng trong các phòng sản xuất, phòng thí nghiệm cơ bản, phòng bào chế, viện nghiện cứu, trường học…

Cân kỹ thuật 2 số lẻ (4200g/ 0.01g) PEJ 4200-2M Kern

3,653,100,054,797