Cân kỹ thuật 2 số lẻ (2100g – 0.01g) PA2102C Ohaus

1,224,000,018,360 

Cân kỹ thuật 2 số lẻ (2100g – 0.01g) PA2102C Ohaus

1,224,000,018,360