Cân kĩ thuật 2 số lẻ (420g – 0,01g) UX-420S Shimadzu

1,474,000,017,420 

Cân kĩ thuật 2 số lẻ (420g – 0,01g) UX-420S Shimadzu của Nhật với thiết kế kích thước đĩa cân rộng: 105 mm x 108mm, cho phép bạn cân khối lượng mẫu, vật dễ dàng, màn hình hiển thị LCD lớn hiển thị rõ nét giúp bạn dễ quan sát. Cân được sử dụng phổ biến trong các phòng thí nghiệm phân tích, viện nghiên cứu, trường học,…

Cân kĩ thuật 2 số lẻ (420g – 0,01g) UX-420S Shimadzu

1,474,000,017,420