Cân kỹ thuật 2 số lẻ (2000g/0,01g) EMB 2000-2V Kern

742,500,011,138 

Cân kỹ thuật 2 số lẻ (2000g/0,01g) EMB 2000-2V, xuất xứ Kern & Sohn – Đức. Cân có kích thước nhỏ gọn, độ bền cơ học cao, thuận lợi khi không gian hạn chế. Được sử dụng để xác định khối lượng của mẫu. Ưng dụng trong các phòng thí nghiệm cơ bản, phòng bào chế, viện nghiện cứu, trường học…

Cân kỹ thuật 2 số lẻ (2000g/0,01g) EMB 2000-2V Kern

742,500,011,138