Cân kỹ thuật 2 số lẻ, 1200g x 0.01g SPX1202 Ohaus

59,000,009,324 

Cân kỹ thuật 2 số lẻ, 1200g x 0.01g SPX1202 Ohaus dùng để cân đếm tính trung bình khối lượng, cân %, cân tổng, giữ hiển thị giá trị cân. Tải trọng : 1200 g. Kích thước đĩa cân: 170 × 140 mm. Nhiệt độ họat động: -10 đến 40oC. Thời gian ổn định: 1.5 giây. Khung bằng ABS & đĩa cân bằng thép không gỉ.

Cân kỹ thuật 2 số lẻ, 1200g x 0.01g SPX1202 Ohaus

59,000,009,324