Cân kỹ thuật 1 số lẻ (3kg/0.5g) FXN 3K-4N Kern

831,600,012,474 

Cân kỹ thuật 1 số lẻ (3kg/0.5g) FXN 3K-4N, xuất xứ Kern & Sohn – Đức. Cân có kích thước nhỏ gọn, độ bền cơ học cao, thuận lợi khi cân trong không gian hạn chế. Được sử dụng để xác định khối lượng của mẫu. Sử dụng trong các phòng thí nghiệm cơ bản, phòng bào chế, viện nghiện cứu, trường học…

Cân kỹ thuật 1 số lẻ (3kg/0.5g) FXN 3K-4N Kern

831,600,012,474