Giấy cân 76x76mm Whatman

17,937,502,870 

Giấy cân 76x76mm. Code 10347671 (Whatman – Anh). Chất liệu: Giấy da, bề mặt giấy da mịn màng và trong suốt, phạm vi kích thước tấm để dễ sử dụng. Đơn giản để cân và chuyển mẫu. Hàm lượng nitơ thấp để phân tích hóa học chính xác. Quy cách đóng gói: 500 tờ/hộp

Giấy cân 76x76mm Whatman

17,937,502,870