Giấy cân 12x12inch Whatman

16,787,502,686 

Giấy cân 12x12inch. Code 10347670 (Whatman – Anh). Chất liệu: Giấy da, bề mặt giấy da mịn màng và trong suốt, phạm vi kích thước tấm để dễ sử dụng. Đơn giản để cân và chuyển mẫu. Hàm lượng nitơ thấp để phân tích hóa học chính xác. Quy cách đóng gói: 500 tờ/hộp

Giấy cân 12x12inch Whatman

16,787,502,686