Giấy cân 10x10cm Whatman

416,250,666 

Giấy cân 10x10cm. Code 10347672 (Whatman – Anh). Là loại giấy cân Whatman cấp B-2 hòa tan không còn cặn trong dung dịch axit, rất quan trọng trong các ứng dụng như phân tích Kjeldahl của nitơ trong đất. Quy cách đóng gói: 500 tờ/hộp.

Giấy cân 10x10cm Whatman

416,250,666