Cân sấy ẩm 50 x 0.001g MA 50.R MRC

3,340,000,037,300 

Cân phân tích độ ẩm MA 50.R MRC là một dụng cụ đo trong phòng thí nghiệm nhằm xác định độ ẩm tương đối cho các mẫu nhỏ của các vật liệu khác nhau, nó được trang bị màn hình LCD hoàn toàn mới có thể đọc được, cung cấp thêm một dòng văn bản cho thông tin như thông điệp và dữ liệu bổ sung, dựa trên 6 cơ sở dữ liệu, cho phép nhiều người vận hành cơ sở dữ liệu sản phẩm bao gồm nhiều mẫu.

Cân sấy ẩm 50 x 0.001g MA 50.R MRC

3,340,000,037,300