Cân phân tích 4 số lẻ ( 120g x 0.0001g) Quintix 124-1S, Sartorius

3,872,000,045,760 

Cân phân tích 4 số lẻ Sartorius – Đức, dòng cân chạy ổn định, chính xác và hoạt động nhanh đảm bảo cho kết quả tối ưu.

Cân phân tích 4 số lẻ ( 120g x 0.0001g) Quintix 124-1S, Sartorius

3,872,000,045,760