Cân phân tích 3 số lẻ JA103PL Xingyun Trung Quốc

Cân phân tích 3 số lẻ. Model: JA103PL (Xingyun-Trung Quốc). Cấu tạo của vỏ Cân bằng nhôm đúc bọc bên ngoài, vì vậy như để tăng cường sự cân bằng của chống tĩnh chống nhiễu. Được sử dụng để cân phân tích các mẫu có khối lượng nhỏ, độ phân giải và chính xác cao, giá trị lớn, rất thích hợp sử dụng trong các phòng thí nghiệm, phòng kiểm nghiệm…