Cân phân tích 3 số lẻ 200g JA203 Xingyun Trung Quốc

Cân phân tích 3 số lẻ 200g. Model: JA203 (Xingyun Trung Quốc). Được sử dụng để cân phân tích các mẫu có khối lượng nhỏ, độ phân giải và chính xác cao, giá trị lớn, rất thích hợp sử dụng trong các phòng thí nghiệm, phòng kiểm nghiệm…