Cân kỹ thuật DH.WBA3200 Daihan

Cân kỹ thuật 2 số lẻ hiển thị được nhiều đơn vị tính khác nhau, sử dụng được với cả nguồn điện xoay chiều và 1 chiều. Thời gian ổn định nhanh ≤ 8 giây, và có cổng RS232 kết nối máy in.