Cân kỹ thuật 2 số lẻ XY200C Xingyun Trung Quốc

Cân kỹ thuật 2 số lẻ. Model: XY200C (Xingyun-Trung Quốc). Màn hình LED lớn, giao diện RS232. Sử dụng cảm biến Loadcell, gọn, nhẹ, dễ dàng di chuyển, phù hợp sử dụng trong các phòng thí nghiệm.