Cobalt ICP standard traceable to SRM from NIST Co(NO₃)₂ in HNO₃ 2- 3% 10000 mg/l Co Certipur® 100ml Merck

10,340,000 

Cobalt ICP standard traceable to SRM from NIST Co(NO₃)₂ in HNO₃ 2- 3% 10000 mg/l Co Certipur® code 1703750100, xuất xứ Merck – Đức. Là chất lỏng, màu đỏ. Hóa chất được sử dụng làm tiêu chuẩn trong phân tích, đánh giá hàm lượng hóa học và trong hiệu chuẩn máy. Quy cách đóng gói trong chai nhựa 100ml.

Cobalt ICP standard traceable to SRM from NIST Co(NO₃)₂ in HNO₃ 2- 3% 10000 mg/l Co Certipur® 100ml Merck

10,340,000 

Thanh toán Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi

Thông tin giao hàng dự kiến

Nhập địa chỉ của bạn để xem các tùy chọn vận chuyển - Tính phí giao hàng

Danh mục: