Cân phân tích 3 số lẻ 303g JA103H Xingyun Trung Quốc

Cân phân tích 3 số lẻ 303g. Model: JA303H (Xingyun- Trung Quốc). Được sử dụng cảm biến nam châm chính xác cao để giữ cân nặng hơn. Cảm biến chính xác cao giữ cân nặng và nhanh chóng. Đầy đủ phạm vi, đếm, đơn vị chọn. Dùng để cân mẫu trong phòng thí nghiệm…