Cân kỹ thuật bỏ túi (5000g x 1g) CL5000T Ohaus

630,000,990 

Cân kỹ thuật bỏ túi (5000g x 1g) CL5000T Ohaus

630,000,990