Cân kỹ thuật 2 số lẻ (2200g x 0,01g) AX2202/E Ohaus

17,820 

Cân kỹ thuật 2 số lẻ (2200g x 0,01g) AX2202/E Ohaus – Mỹ (xuất xứ Trung Quốc) dòng cân chạy ổn định, chính xác và hoạt động nhanh đảm bảo cho kết quả tối ưu.

Cân kỹ thuật 2 số lẻ (2200g x 0,01g) AX2202/E Ohaus

17,820