Cân kỹ thuật 1 số lẻ (31kg/0.1g) PES 31000-1M Kern

6,088,500,091,328 

Cân kỹ thuật 1 số lẻ (31kg/0.1g) PES 31000-1M, xuất xứ Kern & Sohn – Đức. Cân có kích thước nhỏ gọn, độ bền cơ học cao. Được sử dụng để xác định khối lượng của mẫu. Sử dụng trong khu sản xuất, các phòng thí nghiệm cơ bản, phòng bào chế, viện nghiện cứu, trường học…

Cân kỹ thuật 1 số lẻ (31kg/0.1g) PES 31000-1M Kern

6,088,500,091,328