Cân kỹ thuật 1 số lẻ (1.5kg/0.5g) FOB 1.5K0.5 Kern

51,970,007,796 

Cân kỹ thuật 1 số lẻ (1.5kg/0.5g) FOB 1.5K0.5, xuất xứ Kern & Sohn – Đức. Cân có kích thước nhỏ gọn, độ bền cơ học cao, thuận. Được sử dụng để xác định khối lượng của vât, mẫu một cách chính xác. Sử dụng trong các phòng thí nghiệm cơ bản, phòng bào chế, viện nghiện cứu, trường học…

Cân kỹ thuật 1 số lẻ (1.5kg/0.5g) FOB 1.5K0.5 Kern

51,970,007,796