Cân kĩ thuật số- DH.Bal8022 Daihan

Cân kĩ thuật số- DH.Bal8022 Daihan Hàn Quốc thiết kế công thái học cho giao diện trực quan với người sử dụng kết hợp với màn hình LCD với chức năng Black-light. Phù hợp với nhiệt độ môi trường xung quanh 5oC ~ 35oC.