Cân điện tử 220 x 0,001g ME203 Mettler Toledo-Thụy Sỹ

Cân điện tử 220 x 0,001g. Model: ME203 ( Mettler Toledo-Thụy Sỹ). Màn hình LCD có đèn nền, điều chỉnh bên trong, đế kim loại. Ứng dụng trong xây dựng, tổng cộng, trọng lượng động, đếm, mật độ, phần trăm trọng lượng, kiểm tra trọng lượng, thống kê,..