Cân điện tử 1 số lẻ ( 2100g x 0.1g) Practum 2101-1S, Sartorius

1,991,000,023,530 

Cân điện tử 1 số lẻ Sartorius – Đức, dòng cân chạy ổn định, chính xác và hoạt động nhanh đảm bảo cho kết quả tối ưu.

Cân điện tử 1 số lẻ ( 2100g x 0.1g) Practum 2101-1S, Sartorius

1,991,000,023,530