Máy In Nhiệt Printer-1-Z-RG MRC

Máy In Nhiệt Printer-1-Z-RG MRC. In nhiệt 2 phía với 8 điểm đầu di động, đặc tính: ma trận điểm 8 x 8, tốc độ in: 0,75 dòng / s, số lượng ký tự một dòng: 40, 80, Giấy nhiệt: Cuộn: rộng 112 mm, đường kính tối đa 42 mm, chiều dài giấy 20 m, ghi dấu: TF 50KS-E2C.