Cân điện tử 2 số lẻ PCB 2500-2 Kern

897,000,012,420 

Cân điện tử 2 số lẻ PCB 2500-2 Kern

897,000,012,420